Welkom op het Vlaams Nationaal Zangfeest

Beste bezoeker, welkom op de webstek van het Zangfeest.

Helaas houdt het virus reeds 2 jaar de wereld in de greep. De draagwijdte van maatregelen raken ons persoonlijk en heeft ons sociaal en professioneel leven vaak begrensd. Ook het zangfeest ontsnapte de voorbije 2 jaar hier niet aan.

Gezien de huidige beperkingen bij het repeteren, organiseren en beleven van het zangfeest, heeft het ANZ beslist de 83ste editie te verplaatsen naar 19 maart 2023.

Op 20 maart 2022 zal de traditionele toespraak van de voorzitter zoals die normaal zou weerklinken op het zangfeest via verschillende sociale kanalen te horen en te zien zijn.

Laten we hopen dat wij volgend jaar de vele beproevingen kunnen wegzingen, terug van de weldadige werking van samenzang kunnen genieten en schouder aan schouder kunnen ijveren voor een gezond, welvarend en ‘meer’ Vlaanderen!

Tot op het Zangfeest,
Bart Fierens Voorzitter ANZ

Zingen!

Wat zou de Vlaamse Beweging zonder het lied geweest zijn? De klank van onze liederen heeft niet alleen onze Vlaamse ontvoogdingsstrijd begeleid, de liederen hebben er mee vorm aangegeven, hebben de Vlamingen overtuigd om voor hun rechten op te komen en hebben diezelfde Vlaamse Bewegers verenigd om ondanks de vele meningsverschillen toch hetzelfde doel voor ogen te houden. Lang voor het Zangfeest bestond, namen liederen en samenzang een vaste plaats in in Vlaamse manifestaties, vieringen, 11-julifeesten of herdenkingen. Het Zangfeest knoopte vanaf de jaren dertig overtuigd aan bij die lange traditie en zette ze zelfs nog meer kracht bij.