Toespraak van de voorzitter

ANZ voorzitter Bart Fierens op het Vlaams Nationaal Zangfeest 2023

Het ANZ rouwt om het overlijden van Hugo Portier

Hij was onze voorzitter van 1993 tot 2004.

Zijn verdiensten voor het Nederlandstalige lied en voor het ANZ zijn onmiskenbaar groot.

RUST IN VREDE HUGO

Welkom op het Vlaams Nationaal Zangfeest

Beste bezoeker, welkom op de webstek van het Zangfeest.

Na 3 stille jaren kan de 83ste editie van het Vlaams Nationaal Zangfeest in 2023 eindelijk doorgaan! Wij hopen u in groten getale weer te mogen ontmoeten op zondag 19 maart 2023 in de Lotto Arena te Antwerpen.

Laat ons samen de vele beproevingen wegzingen, laat ons opnieuw genieten van de weldadige werking van samenzang en laat ons schouder aan schouder ijveren voor een gezond, welvarend en ‘meer’ Vlaanderen.

Tot op het Zangfeest,

Bart Fierens
Voorzitter ANZ

Zingen!

Wat zou de Vlaamse Beweging zonder het lied geweest zijn? De klank van onze liederen heeft niet alleen onze Vlaamse ontvoogdingsstrijd begeleid, de liederen hebben er mee vorm aangegeven, hebben de Vlamingen overtuigd om voor hun rechten op te komen en hebben diezelfde Vlaamse Bewegers verenigd om ondanks de vele meningsverschillen toch hetzelfde doel voor ogen te houden. Lang voor het Zangfeest bestond, namen liederen en samenzang een vaste plaats in in Vlaamse manifestaties, vieringen, 11-julifeesten of herdenkingen. Het Zangfeest knoopte vanaf de jaren dertig overtuigd aan bij die lange traditie en zette ze zelfs nog meer kracht bij.